Pagpupugay sa mga bagong dentista para sa bayan!

Monday, June 18, 2018


Pagpupugay sa mga bagong dentista para sa bayan mula sa UP College of Dentistry!
Napanatili ng UPCD ang kanilang 100% passing rate (theoretical and practical phases), at may tatlong topnotchers.
Ipinagmamalaki namin kayo!
 
(Banner/Photo courtesy of the UPCD Student Council)