Pagpupugay sa mga bagong dentista para sa bayan - May 2017

Saturday, June 10, 2017

Congratulations to our newly licensed dentists! We are all very proud of you!