Araw ng Pagkilala 2017

Friday, June 16, 2017

Araw ng Pagkilala 2017

Pagpupugay sa mga mga mag-aaral na magsisipagtapos mula sa Unibersidad ng Pilipinas Manila, Kolehiyo ng Dentistri
June 16, 2017
UPCD Auditorium


https://m.facebook.com/updentistry/albums/10155448322862140/?__tn__=C